Naboinformasjon (nærinfo) er informasjonsskriv som distribueres til beboere, næringsbygg og andre eiendommer i området som blir berørt av prosjektet. Naboinformasjonen informerer om kommende arbeider i prosjektet.

Vi anbefaler også de som kan å følge oss på Facebook .

Nærinfo finnes til høyre på siden.