Naboinformasjon (nærinfo) er informasjonsskriv som distribueres til beboere, næringsbygg og andre eiendommer i området som blir berørt av prosjektet.

Vi anbefaler også de som kan å følge oss på Facebook .

Du kan abonnere på sprengningsvarsel på strekningen Bjørum-Skaret 

E16 Sandvika–Skaret