På grunn av montering av rekkverk på Brenna bruer blir det manuell dirigering av trafikken i tre dager denne uken.

Denne uken starter arbeidet med å montere permanente rekkverk på Brenna bruer.

Foto av Brenna bruer
Nå skal vi montere permanente rekkverk på Brenna bruer, derfor blir det manuell dirigering tirsdag-torsdag denne uka. (Foto: Jan Tore Kamp/Statens vegvesen)

Korte stenginger for øk trafikksikkerhet

Ved montering av rekkverk over veien vil det ved enkelte arbeidsoperasjoner være risiko for fallende gjenstander, og det er derfor behov for manuell dirigering forbi området med stenginger på opptil 15 minutter. 

Det vil pågå manuell dirigering tirsdag 9. april, onsdag 10. april og torsdag 11. april fra kl. 09:00 til 14:00, og fra kl. 17:00 til 19:00 alle tre dager. 

Aktuelt for fylke(r): Akershus, Buskerud, Oslo