Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nye E16 Bjørum-Skaret tar form, nå er første brudekkestøp for en del av motorveibruene Brenna bruer utført.

Dekkestøpen som nå er utført er på den ene brua og er 85 meter lang og 9 m bred.

– Brukonstruksjonene våre utgjør en viktig del av den nye veien, dette markerer en viktig milepæl for prosjektet, sier May Bente Hiim Sindre, prosjektleder i Statens vegvesen.

Gruppebilde av prosjektledere med ordfører.
I dag har Brenna bruer fått sin første dekkestøp, på bildet: Svein Røed, Statens vegvesen, Arthur Wøhni, kommunaldirektør Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, ordfører, Bærum kommune, May Bente Hiim Sindre, prosjektleder Statens vegvesen og Bjarte Næss, prosjektleder Skanska. (Foto: Øyvind Storløkken, Statens vegvesen)

Bærum kommune fornøyd med fremdriften

Statens vegvesen og Skanska inviterte til kake og feiring av at første brudekkestøp for Brenna bruer nå er utført.  Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog uttrykte stor interesse for prosjektet som strekker seg gjennom en stor del av kommunen, en veistrekning som brukes hyppig av «hyttefolket» som skal fra Bærum videre mot hytteområdene Geilo, Hemsedal og Beitostølen. Det oppstår lange køer i helgene på dagens vei, når den nye veien er ferdig blir fremkommeligheten bedre og reisetiden kortere-noe ordføreren ser frem til.

To parallelle bruer over gamle E16

Brenna bruer vil gå over dagens E16 som blir omregulert til fylkesvei når nye E16 er klar sommeren 2025. Når man kjører gjennom den fremtidige Bukkesteinshøgdatunnelen (800 meter lang) i retning Hønefoss vil man umiddelbart etter tunnelmunningen kjøre over Brenna bruer. Vi bygger to parallelle bruer, en for hver kjøreretning. Hver bru er 125 meter lang og har en bredde på 9 meter.

Store dimensjoner kortreist betong

Dekkestøpen som nå er utført på den ene brua er 85 meter lang og 9 m bred.

Totalt utgjør denne dekkestøpen 690 kubikkmeter betong. Det støpes ca. 60 kubikkmeter pr. time noe som tilsier at hele brustøpen tar ca. 11-12 timer, forklarer Hiim Sindre.

Den valgte leverandøren av betong er firmaet NorBetong som er miljøsertifisert.

– Hver kubikkmeter betong veier cirka 2400 kilo, det vil si at i dag støper vi til sammen 1656 tonn betong, så det er snakk om store dimensjoner, tilføyer hun.

Filmen viser hvordan delstrekningen E16 Bjørum-Skaret blir når den er ferdig. Brenna bruer kommer umiddelbart etter man har kjørt gjennom den nye Bukkesteinshøgdatunnelen (i retning Skaret). Video: Statens vegvesen/Vianova.

Ny vei åpner sommeren 2025

Prosjektet E16 Bjørum- Skaret strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, halvparten av strekningen vil gå i tunnel. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 100-110 km/t. Prosjektet er i rute og den nye veien åpner sommeren 2025.

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken