I dag ble gjennomslagssalva i sørgående løp i Sollihøgdtunnelen skutt!

- Skanska har gjort en kjempejobb i Sollihøgdtunnelen. Dette er en etterlengtet milepel for prosjektet, forteller en fornøyd Lovisa König, byggeleder Sollihøgdtunnelen i prosjektet E16 Sandvika-Skaret.

Første salva fra Skaret ble skutt 7. september 2021 mens første salva fra Avtjerna ble skutt 5. november 2021. Når gjennomslaget nærmet seg, ble drivingen fra Skaret stoppet for å unngå nedfall av stein og ivareta sikkerheten. Da hadde Skanska drevet 1875 meter tunnel i tillegg til tverrslag mellom tunnelløpene. Med gjennomslaget har Skanska drevet totalt 1410 meter fra Avtjerna.

Det har vært større utfordringer fra Avtjerna-siden enn fra Skaret på grunn av flattliggende lag av aske og sedimenter fra vulkansk aktivitet.

I nordgående løp gjenstår omtrent 200 meter tunnel hvor det er planlagt å bli gjennomslag i slutten av august med en offisiell markering av viktig milepel.

Hele arbeidslaget samlet etter gjennomslaget. Foto: Lovisa König, byggeleder

Det blir en del supplering av bergsikring etter gjennomslag, samt nedrigging og fjerning av «tunnelapparatet» før vi går i gang med videre grunnarbeid.

Vil du vite mer om tunneldriving har du mulighet til å lese om det her

Aktuelt for fylke(r): Viken