Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Innkledningen av Bukkesteinshøgdtunnelen på E16 Bjørum-Skaret er i full gang - og skjer elektrisk. Slik foregår det.

elektrisk drevet bormaskin fra lastebil
Elektrisk drevet 2 boms boraggregat for bolteboring. (Foto: Kjell Wold)

14. oktober i fjor var det gjennomslag i første løp. Tre uker senere var det gjennomslag i det andre løpet. Etter rensk og bunnrensk og oppbygging av såle gjennom vinteren, har dette skjedd den siste måneden:

Første bærelag med asfalt ble lagt første uka i mars.  Deretter er dette gangen i hva som har skjedd og skjer videre utover våren og sommeren:

elbil med korg for bolting
Elektrisk drevet bakstuffbil for montering av bolter fra korg. (Foto: Kjell Wold)

Boring

-Første prosess for vann- og frostsikring i tunnelen er boring med elektrisk drevet bolterigg, sier byggeleder Trond Øygarden i Statens vegvesen. Etter en borplan laget av stikningsingeniør bores ulike typer bolter. Denne boringa danner grunnlaget for alle operasjoner som gjøres i fortsettelsen for montasje av hele tunnelinnkledning og teknisk utstyr. Dette for også å sikre god innfesting av kabelbru inkl. lysarmaturer, ventilasjonsvifter og variable skilt.

trio fra Svv og Skanska i tunnel under arbeid med innkledning
Bjørn Ivar Moan i Skanska flankert av John Steffen Riise t.v. og Atle Strøm i Statens vegvesen i Bukkesteinshøgdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Sollihøgda. (Foto: Kjell Wold)

Bolting

-Deretter startet boltingen. De som bolter følger et bolteskjema som viser eksakt plassering og lengde for riktig montering. Boltene gyses fast med bruk av elektrisk drevet gysepumpe, det vil si støpes fast i berget.  Elementbolter, PE-skumbolter og tekniske bolter blir montert fra korg på en spesialbil som kalles bakstuffbil som også har elektrisk drift, forteller Øygarden.

elektrisk pumpe for støping av bolter
Elektrisk gysepumpe for faststøping av bolter. (Foto: Kjell Wold)

Fundamentsetting for veggelementer

Bankett/grunn bygges opp etter gitte krav. Det påføres et siste lag med fraksjon 4-8 på det området som fundamentet skal settes på. Det planeres til rett høyde ved hjelp av totalstasjon før fundament settes i samsvar med elementplan. Hvert ferdigproduserte veggelement har sin unike plassering gjennom tunnelen. Her skal også nødvendige utsparinger for tekniske installasjoner og rømningsveger være ivaretatt

tunnelinnkledningen har startet med mye bolting i tak og vegger
Innkledningen av E16-tunnelen er alt godt i gang og arbeidet fortsetter utover våren. (Foto: Kjell Wold)

-Fundamentene settes etter en gitt montasjeplan som angir høyde og sidemål, samt hvilket pælnummer som settes ut med totalstasjon. Etter setting av fundament blir fundamentet stabilisert med en bakstøp av betong mot fjell , fortsetter byggelederen.

Montering av tunnelinnkledning

En gang etter påske starter  montering av veggelementer i betong. Før elementene settes eller henges på tunnelveggen må membran på elementbolter/skjøter sveises og festes med bak/frem skive for å sikre en tett gjennomføring.

mobil trafo til strømtilførsel til elmaskiner i vegtunnelarbeid
Flyttbar trafo med kabeltrommel som strømforsyning til elektrisk maskindrift i vegtunnelen. (Foto: Kjell Wold)

I tillegg er betongelementene kledd med XPS for å hindre frostinntrenging bak hvelv. Etter at veggelementer er ferdig montert kan tunnelhvelvet kles med PE-skum, armering og sprøytebetong for fullstendig vann- og forstsikring ved bruk av bolter som nå straks er ferdigmonterte. 

Aktuelt for fylke(r): Viken