Vi er i mål med siste støp på nordgående løp på Isielva bruer – det ble feiret med en ekstra god lunsj!

anleggsfolk spises burger ved brua
Skanskaansatte hygger seg med burger ved brua som akkurat er ferdigstøpt. (Foto: Kjell Wold)

Omkring 40 ansatte fra Skanska og Statens vegvesen fikk servert hamburgerlunsj på den nye brua.

–  Her har flinke folk fra Skanska og Vegvesenet samarbeidet godt. Vi hadde lyst til å gjøre ekstra stas på alle som har bidratt til at vi har hatt god fremdrift og nå er i mål med siste støp på det første løpet av Isielva bruer, sier byggeleder Tom Heldal Larsen fra Statens vegvesen.

mange sultne blikk da  burgervogna åpnet ved brua
60 burgere, kjøtt og veggis med pommes frites og cola gikk unna på Isielva bru. (Foto: Kjell Wold)

–  Vi benyttet også anledningen til å  feire vi at vi er i mål med støpingen av flere andre store konstruksjoner i prosjektet, tilføyer han.

Isielva bruer – to enorme konstruksjoner

Trafikanter som ferdes på E16 i dag kan se den nye brua som ruver nesten 20 meter over landskapet, og har måttet forholde seg til omkjøringer når vi har måttet stenge Skuitunnelen på grunn av pågående støping på brua.

– Vi er i rute og er takknemlige for at trafikantene har vært tålmodige med oss. Det at vi bygger samtidig som trafikkflyten over Sollihøgda går som normalt krever god planlegging, poengterer Larsen.

pressefoto på brua for Svv og Skanska
-Smil, ba Anlegg og Transports utsendte til f.v. produksjonsleder Odd Ramen i Skanska, teknisk byggeleder i Statens vegvesen, John Kjeken, formann i Skanska Jarle Simonsen og byggeleder i Statens vegvesen, Tom Heldal Larsen. (Foto: Kjell Wold)

Nå er altså siste støp på nordgående løp utført. Det skal bygges to parallelle bruer på henholdsvis 228 (nordgående) og 241 meter (sørgående) lengde (inkludert landkarene). I løpet av sommeren skal trafikken som i dag går over brua ved Bjørum sag flyttes over på den nye brua, mens brua ved Bjørum sag skal sprenges bort.  Når begge løp på Isielva bruer er ferdige vil de bestå av til sammen 22.000 tonn betong, stål og asfalt.

Les også artikkelen Mange jern i ilden på Isielva bruer

burgerfest på nystøpt bru
Skanska og Statens vegvesen feiret nye konstruksjoner og siste brustøp med burgerfest på Isielva bru. (Foto: Kjell Wold)

Feirer flere fullførte brukonstruksjoner

–  Vi er nå i mål med støpingen av flere store konstruksjoner på strekningen Bjørum-Skaret, sier Larsen.

Filmen viser hvordan strekningen E16 Bjørum-Skaret blir når den er ferdigbygd.

I denne filmen kan du se hvor konstruksjonene befinner seg langs strekningen E16 Bjørum-Skaret. Video: Statens vegvesen/Vianova.

Dette er konstruksjonene prosjektet nå er i mål med støpingen av:

  • Brenna bruer: to konstruksjoner parallelt, lengder cirka 120 meter.

    Les også artikkelen Brenna bruer begynner å ta form
  • Skoglund bru: ny E16 på bru over Bekkedalen ved Skoglund. Én konstruksjon (4-felts motorveibru), lengde cirka 120 meter.

  • Rustadbekken bru: adkomstveg over Rustanbekken ved Avtjerna. Én konstruksjon, to kjørefelt. Lengde cirka 73 meter.

  • 8 tunnelportaler (arbeidene pågår, vi støper en portal i hver ende av begge løp på henholdsvis Sollihøgdtunnelen og Bukkesteinshøgdtunnelen).
  • Tømmerdalen bruer: arbeid pågår på brua som kommer like etter Sollihøgdtunnelen på Avtjerna-siden (forskaling av dekket pågår nå).

Arbeidene på strekningen Bjørum-Skaret startet i 2021 og skal være ferdigstilt i 2025.

 

Følg også prosjektet på Facebook 

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo