På grunn av legging av rør under Brenna bru blir det manuell dirigering og korte stenginger tirsdag, onsdag og torsdag.

Bilde av Brenna bru.
Det blir manuell dirigering av trafikken tirsdag, onsdag og torsdag denne uka fordi Skanska skal legge rør under Brenna bru. (Foto: Statens vegvesen)

Skanska skal legge rør under Brenna bru denne uka. Det blir derfor manuell dirigering på E16 fra kl. 09:00 -1 4:00 tirsdag, onsdag og torsdag.

Av trafikksikkerhetsmessige hensyn blir veien midlertidig stengt for trafikk i  maksimum 10 minutters perioder mens arbeidet pågår. Etter hvert korte stenging åpnes veien for trafikken igjen, slik at trafikkflyten holdes jevn. 

Årsaken til at vi må stanse trafikken midlertidig i korte perioder er for å unngå at noe faller ned på trafikken under arbeidet.

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken