Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Stengningen starter mandag 19.6.23 kl 06:00 og avsluttes onsdag 21.6.23 kl 20:00.

Omkjøring vil bli skiltet som ved tidligere stengninger ved støp på Isi bru.

I denne artikkelen ser du kart som viser hvordan omkjøringen blir når Skuitunnelen er stengt.

Det er mye arbeid som skal gjøres på dette området og vi ser behovet for en helstenging over noen dager for å komme i mål med arbeidsoperasjonene. Vi har koordinert det slik at vi får utført mye arbeid under helstengingen, for å unngå å måtte ha flere spredte stenginger og perioder med manuell dirigering.

illustrasjonsfoto Isielva bru
Vi må stenge Skuitunnelen på grunn av omfattende arbeid rundt Isielva bru. (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen)

Dette skal vi utføre nå

  • Montering av vann og avløp (VA) på nordgående løp av Isielva bru. Ved dette arbeidet er det behov for at kranbiler må stå på eksisterende E16 for å kunne gjøre jobben. Dette arbeidet vil gjennomføres mandag og tirsdag.
  • Asfaltering på sørsiden av bruen og ned til eksisterende vei – Ved dette arbeidet er det behov for å ha tilgang på hele kjørebanen for å få asfaltert alt som skal asfalteres.
  • Oppbygging av midlertidig rundkjøring.
  • Montering av lysmaster – Lysmastene er plassert midt i eksisterende veibane, så for dette arbeidet vil det også være behov for stengt vei for å få utført arbeidet .
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken