Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tirsdag braket det løs med den første tunnelsalven for ny E16 under Sollihøgda, tunnelen som blir 3,4 kilometer lang.

-Endelig er vi i gang! Dette er en merkedag for oss, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen og prosjektleder Bjarte Næss fra Skanska.

Statens vegvesen bygger ny E16 Sandvika-Skaret – og på Sollihøgda har de nå startet å drive den første av to tunneler på strekningen. Første tunnelsalve ble sprengt på Skaret-siden i Hole kommune i Viken tirsdag 7. september. Tunneldrivingen vil ta cirka to år.

E16 er en av hovedforbindelsene mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedvei i Bærum og hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal.

Bedre trafikkflyt

-Når den nye tunnelen åpner, vil de som bor i området rundt Sollihøgda få en «roligere» hverdag, i dag er veien preget av tung trafikk og støy, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen.

Den gamle veien vil bli brukt til lokaltrafikk på Sollihøgda, og til gang- og sykkelvei. Ny E16 Sandvika-Skaret vil knytte sammen Oslo og Hønefoss og områdene rundt, men vil i tillegg gi en raskere og mer effektiv transport av varer og gods mellom Oslo og Bergen.

I dag preges lokaltrafikken over Sollihøgda av køer, spesielt i forbindelse med helgetrafikken fra Oslo til hytteområdene, den køen starter ofte torsdag ettermiddag, og søndag ettermiddag er det ofte lang kø over fjellet tilbake til Oslo.

-Om vinteren oppstår dessuten ofte forsinkelser i trafikken på grunn av vanskelige kjøreforhold over fjellet, det skjer ofte at trailere står på tvers på grunn av glatte kjøreforhold. Når veien legges i tunnel, skapes bedre forutsigbarhet og bedre trafikkflyt uavhengig av vær og føre, sier prosjektlederen.,

Tar hensyn til miljø og dyreliv

Et viktig mål med ny E16 er å gi et forbedret miljø med mindre støy og luftforurensing, og bedre tilrettelegging for biologisk mangfold.

-Vi bygger i et område som er knyttet til både fredet vassdrag, naturreservat og markagrensen, og vi samarbeider i tett dialog med Hole kommune og Bærum kommune slik at vi jobber på en mest mulig hensiktsmessig måte for å ivareta lokalt miljø og dyreliv, spesielt i de lokale vassdragene, sier Hiim Sindre. Hun tilføyer at prosjektet i tillegg fører nøye klimagassregnskap i forbindelse med masseflyttingen.

Den nye veien åpner i 2025

Entreprenøren Skanska jobber på hele den 8,4 kilometer lange strekningen fra Bjørum nord for Sandvika i Bærum kommune til Skaret rett nord for Sollihøgda i Hole kommune.

Langs strekningen skal det bygges to lange tunneler, altså Sollihøgdatunnelen (3, 4 kilometer) og Bukkesteinshøgdatunnelen (800 meter), i tillegg skal det bygges fem bruer med lengder mellom 120-220 meter. Hele strekningen vil få firefelts motorvei.

Aktuelt for fylke(r): Viken