Planprogram lagt ut på høyring

— I samband med oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E16/E39 på strekningane Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, er planprogram lagt ut til offentleg ettersyn og høyring.

Invitasjon til opent folkemøte

— Statens vegvesen ønskjer å starte planarbeid med kommunedelplan og konsekvensutgreiing (KU) for strekninga E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset.

Oppstart av planarbeid

— Statens vegvesen starter opp planarbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for strekningen E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn-–Klauvaneset.