Resterende del av Ringveg Øst avventer prioriteringer i henhold til Nasjonal Transportplan (NTP) 2024.

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning for strekningen E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset.

Bergen bystyre vedtok 22.juni 2022 (sak 180/22) en oppdeling av kommunedelplan E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, der delstrekningen Vågsbotn-Klauvaneset ble vedtatt. 

Siste nytt:

24. januar 2024: Statens vegvesen førebur oppstart av reguleringsplan for E39 Vågsnbotn-Klauvaneset

Kommunedelplanen avklarer trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg for E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset. Strekningen skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen, og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet i regionen.

Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen. Prosjektet inngår også som del av Ferjefri E39.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Kjartan Hove

Prosjekteigar
E-post:

Geir Holen

Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon:
959 68 286
E-post:

Sist oppdatert: