Siste nytt:

Kommunedelplanen skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg for E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset. Strekningen skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen, og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet i regionen.

Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen. Prosjektet inngår også som del av Ferjefri E39.

Planarbeidet skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg for E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet i regionen. Prosjektert inngår også som del av Ferjefri E39. Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen.

I Nasjonal transportplan (NTP) ligger disse delstrekningene inne som to separate prosjekt. De kan gjerne gjennomføres som byggetrinn på ulike tidspunkt, men funksjonelle forhold, kryssløsninger mv. gjør det avgjørende å se disse løsningene samlet i en felles kommunedelplanprosess.

 

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Olav Lofthus

Planleggingsleder
Telefon:
55 51 62 12
E-post:

Sunniva L. Seterås

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
906 44 299
E-post:

Sist oppdatert: