Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Revidert statsbudsjett og kutt i planmidler kan sette viktige prosjekter på vent, men ingenting er vedtatt før budsjettet er klart.

Prosjektdirektør i vest, Kjartan Hove - bilde
Prosjektdirektør i vest, Kjartan Hove understreker at «Ringveg Øst» er et viktig prosjekt for Vegvesenet. Foto: Ole Kristian Åset/Statens vegvesen

– Revidert nasjonalbudsjett blir formelt fremlagt 1. desember, først da og etter forhandlingene er ferdige, vet vi om det kommer mer penger til planpotten enn det som ble formidlet i forslag til statsbudsjett i høst, forteller Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest i Statens vegvesen.

Ingenting er vedtatt før budsjettet er klart

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett kuttet kraftig i planleggingsmidlene, og Vegvesenet har i bergensområdet foreløpig satt arbeidet med oppstart av reguleringsplan for E16/E39 Vågsbotn–Klauvaneset «Ringveg Øst» på vent. Det samme gjelder oppstart av kommunedelplan for Arna–Fjøsanger som også er en del av «Ringveg øst».

– Ingenting er vedtatt før vi ser budsjettet, understreker Hove.

Prioritet er avhengig av planmidler og hvor fort disse kommer

Det er to ting som må spille sammen for videre prioritet av prosjektet:

  1. Det ene er størrelsen på planmidler
  2. Det andre er signal om bevilgningstakt framover

Med reduksjon av planmidler må Vegvesenet prioritere planlegging av de prosjektene som først ser ut til å få bevilgning av midler til bygging.

– Grunnen til at prosjektet blir skjøvet på er at det ligger inne med oppstart i siste periode av Nasjonal transportplan (NTP 2028–2033) og at det er for tidlig å utarbeide en reguleringsplan som skal ligge på vent, sier Hove.

Hvorfor får prosjektene E39 Stord-Os og E39 Bokn-Hope midler til videre planlegging?

– Vi ser at en del kritikk i mediene henviser til at E39 Stord–Os (Hordfast) og E39 Bokn–Hope fortsatt er prioritert planleggingsmidler. Begge disse prosjektene er spesifikt nevnt i NTP, sier Hove.

Hvorfor ble prosjektet «Ringveg Øst» flyttet til siste periode av NTP da Vegvesenet la frem sitt handlingsprogram i fjor vinter?

– Det som skjedde ved denne rokkeringen i NTP var en konsekvens av en uklar plansituasjon der det ble en ekstra runde på gjennomgang av framlagt kommunedelplan. Når denne planforsinkelsen oppstod så vi at det ikke var mulig å holde tenkt framdrift. For å ikke holde på midlene, uten sjanse til å starte, ble midlene stilt til disposisjon for andre prosjekt som var klare. Dette er en normal måte å håndtere denne type saker på, og ikke spesielt her. Henger ikke saksgangen sammen blir konsekvensen justering i tid, forklarer Hove.

Ringveg Øst er et viktig prosjekt for Vegvesenet

– Til alle som kjemper for denne vegen, så vil jeg understreke at dette er et viktig prosjekt for Vegvesenet. Vegen er i prinsippet overbelastet og representerer en flaskehals. Vi forstår at de som bruker veien, naboer og politikere er frustrerte over stadige utsettelser. Staten vegvesen i Vest har bedt om prioritet framover når den justerte planpotten skal fordeles. Det er første steg, deretter er det klart at neste steg er plassering i revidert NTP som er skubbet fram ett år til 2024, og signal der om bevilgningstakt, avslutter Hove.

Aktuelt for fylke(r): Vestland