Utlegging av planforslag til kommunedelplan noe forsinket

— Offentlig høring av planforslag til kommunedelplan for E16/E39 er noe forsinket i påvente av godkjent økonomisk styringsmål. Planforslaget legges ut på høring så snart forslag til styringsmål er godkjent.