Utlegging av planforslag til kommunedelplan noe forsinket

— Offentlig høring av planforslag til kommunedelplan for E16/E39 er noe forsinket i påvente av godkjent økonomisk styringsmål. Planforslaget legges ut på høring så snart forslag til styringsmål er godkjent.

Planprogrammet er nå fastsatt

— Bergen bystyre fastsatte planprogrammet for vegprosjektet E16/E39 Arna- Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst) i møte 29.01.2020, sak 10/20.