Statens vegvesen inviterer til digitalt informasjonsmøte 10.september kl. 18.00 om planforslaget til E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset (del av Ringvei øst).

Statens vegvesen har fått i oppdrag å utrede forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset. Planforslaget ble oversendt Bergen Kommune, som er planmyndighet, i juni for videre behandling.

Den 10.september inviterer vi til digitalt informasjonsmøte for gjennomgang og orientering om prosessen, planforslaget og anbefalinger. Det vil også være anledning til å stille spørsmål til prosjektledelsen. Informasjonsmøtet gjennomføres digitalt av hensyn til korona-situasjonen.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning finner du her

Praktisk informasjon:

I tillegg til at spørsmål kan stilles til prosjektet i kommentarfeltet (krever innlogging på youtube) i etterkant av presentasjonen, kan du også sende spørsmål i forkant og/eller etterkant til:

  • Lilli Mjelde, planprosessleder i Statens vegvesen, e-post:

Statens vegvesen ønsker også i samarbeid med Bergen kommune å arrangere mer detaljerte informasjonsmøter når planforslaget legges ut på høring. Tid og form opplyses om senere. 

Aktuelt for fylke(r): Vestland