Visualisering av de mest aktuelle trasealternativene for E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset.

Anbefalt alternativ

Kombinasjon S1a-N1

Tunnel og lang dagsone sør for Vågsbotn kombinert med lang tunnel nord for Vågsbotn.

Kombinasjon S1a-N1; Tunnel og lang dagsone sør for Vågsbotn kombinert med lang tunnel nord for Vågsbotn. Video: Norconsult AS.

Andre alternativ

Kombinasjonen S3-N1

Tunnel og dagsone sør for Vågsbotn kombinert med lang tunnel nord for Vågsbotn.

Kombinasjonen S3-N1; Tunnel og dagsone sør for Vågsbotn kombinert med lang tunnel nord for Vågsbotn. Video: Norconsult AS.

Kombinasjon S3-N2a

Tunnel og dagsone sør for Vågsbotn kombinert med lang dagsone og kort tunnel nord for Vågsbotn.

Kombinasjon S3-N2a; Tunnel og dagsone sør for Vågsbotn kombinert med lang dagsone og kort tunnel nord for Vågsbotn. Video: Norconsult AS.

Kombinasjon S1b-N1

Tunnel og dagsone, tunnel forbi Blinde, sør for Vågsbotn kombinert med lang tunnel nord for Vågsbotn.

Kombinasjon S1b-N1; Tunnel og dagsone, tunnel forbi Blinde, sør for Vågsbotn kombinert med lang tunnel nord for Vågsbotn. Video: Norconsult AS.

Kombinasjon S1b-N2a

Tunnel og dagsone, tunnel forbi Blinde, sør for Vågsbotn kombinert med lang dagsone og kort tunnel nord for Vågsbotn.

Kombinasjon S1b-N2a; Tunnel og dagsone, tunnel forbi Blinde, sør for Vågsbotn kombinert med lang dagsone og kort tunnel nord for Vågsbotn Video: Norconsult AS.