Strekningen E16 Kløfta–Kongsvinger ble ved Prop. 110S 2018-2019 (pdf) overtatt av Nye Veier AS.

Den videre planleggingen og utbyggingen av E16 Kløfta–Kongsvinger gjennomføres av Nye Veier AS.

Spørsmål om strekningen rettes dit.

bestilling fra Stortinget (pdf) startet Statens vegvesen å bygge den første etappen (av fire) mellom Kløfta og Kongsvinger i 2004.

  • E16 Kløfta–Nybakk (etappe 1) – bygd ut som firefeltsveg med midtrekkverk, åpnet for trafikk i oktober 2007.
  • E16 Slomarka–Kongsvinger (etappe 4) – bygd som firefeltsveg med midtrekkverk, åpnet for trafikk i november 2014.
  • E16 Nybakk–Herbergåsen–Slomarka (etappe 2 og 3), utbygging skal gjennomføres av Nye Veier AS.

Vei:
E16
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kongsvinger, Sør-Odal, Ullensaker, Nes
Fylker:
Innlandet, Akershus
Lengde:
60 000 meter
Omfang:
Bygging av ny firefeltsveg Kløfta-Kongsvinger med en bredde på 16,5 meter. Den nye vegen vil få en skiltet hastighet på 90 kilometer i timen.
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
10,92 milliarder. i 2018-verdi. I verdien inngår en totalkostnad for Nybakk-Slomarka på 7.242 millioner kroner og er med grunnlag i forslag til reguleringsplan

E16 Kløfta–Kongsvinger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Nye veier AS

Ny prosjekteier
Telefon:
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre