bestilling fra Stortinget (pdf) startet Statens vegvesen å bygge den første etappen (av fire) mellom Kløfta og Kongsvinger i 2004.

  • E16 Kløfta–Nybakk (etappe 1) – bygd ut som firefeltsveg med midtrekkverk, åpnet for trafikk i oktober 2007.
  • E16 Slomarka–Kongsvinger (etappe 4) – bygd som firefeltsveg med midtrekkverk, åpnet for trafikk i november 2014.

Nye Veier AS overtar:

Strekningen E16 Kløfta–Kongsvinger ble ved Prop. 110S 2018-2019 (pdf) overtatt av Nye Veier AS.

  • E16 Nybakk–Herbergåsen–Slomarka (etappe 2 og 3), utbygging skal gjennomføres av Nye Veier AS.

Vei:
E16
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kongsvinger, Sør-Odal, Ullensaker, Nes
Fylker:
Innlandet, Viken
Lengde:
60 000 meter
Omfang:
Bygging av ny firefeltsveg Kløfta-Kongsvinger med en bredde på 16,5 meter. Den nye vegen vil få en skiltet hastighet på 90 kilometer i timen.
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
10,92 milliarder. i 2018-verdi. I verdien inngår en totalkostnad for Nybakk-Slomarka på 7.242 millioner kroner og er med grunnlag i forslag til reguleringsplan

E16 Kløfta–Kongsvinger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Nye veier

E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre