Prosjektet er foreløpig delt opp i fire delstrekninger:

1. Kløfta–Nybakk (Ullensaker)Ferdig bygget
2 og 3. Nybakk–Herbergåsen–Slomarka (Ullensaker, Nes og Sør-Odal)Reguleringsplan
4. Slomarka–Kongsvinger (Sør-Odal og Kongsvinger)Ferdig bygget

Kartskisse Kløfta - Kongsvinger