Utarbeiding av kommunedelplan for E16 på strekninga E16 Slæn–Tvinno, med vurdering av alternativ på både nord- og sørsida av Oppheimsvatnet.

Eksisterande E16 slynger seg langs nordsida av Oppheimsvatnet.
Oppheimsvatnet med E16 i bakgrunn. Foto: Åsnes Helleve

Vei:
E16
Fase:
Planfase
Kommuner:
Voss
Fylker:
Vestland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

Området mellom Slæn og Tvinno. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Åsne Helleve

Planleggingsleiar
Telefon:
971 06 784
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre