Nytt forslag til planprogram til offentleg ettersyn

— Det vart i juni 2015 varsla oppstart av kommunedelplanarbeid for E16 mellom Slæn og Tvinno i Voss kommune og lagt ut eit forslag til planprogram til offentleg ettersyn. Med bakgrunn i innkomne merknader og etter å ha fått meir informasjon om området, blir det lagt ut eit nytt forslag til planprogram til offentleg ettersyn.