Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Reguleringsplanen for E16 Kvamskleiva ble enstemmig vedtatt i Vang kommune 23. april 2015, arkeologiske utgravninger ble foretatt sommeren 2015 og arbeidet med byggeplan var ventet ferdigstilt høsten 2016. 

Gjennom utarbeiding av byggeplan for E16 Kvamskleiva har det enkelte steder vist seg nødvending med noen justeringer av reguleringsplanen. Reguleringsendring er lagt til offentlig ettersyn, frist var 10. mars 2018.