E16 Kvamskleiva er delprosjekt i E16 Valdres

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

E16 gjennom Kvamskleiva er rasutsatt, smal og svingete. Stortinget vedtok derfor høsten 2018 utbygging av vegen. Første spadestikk ble tatt høsten 2020. Vegen skal etter planen åpne i februar 2023. 

Reguleringsplanen for E16 Kvamskleiva ble enstemmig vedtatt i Vang kommune 23. april 2015, arkeologiske utgravninger ble foretatt sommeren 2015 og arbeidet med byggeplan var ventet ferdigstilt høsten 2016. Gjennom utarbeiding av byggeplan for E16 Kvamskleiva har det enkelte steder vist seg nødvending med noen justeringer av reguleringsplanen. Reguleringsendringen ble vedtatt 8. mai 2018.

Vedtatt linje for E16 gjennom Kvamskleiva:

Vedtatt linje for E16 gjennom Kvamskleiva