E16 gjennom Valdres er en viktig ferdselsåre for innbyggere og næringsliv i Valdres.  Den er også viktig for trafikken mellom øst og vest. På sju år har Vegvesenet åpnet 48,1 kilometer ny og utbedret veg med god standard på E16 i Valdres. Statens vegvesen er nå i gang med en større opprustning av denne vegen. I tillegg er det bygd 37 kilometer ny veg over Filefjell.

E16 er den vegen mellom Østlandet og Vestlandet med best vinterregularitet. Det innebærer at det er mye trafikk over fjellet. Men standarden på vegen er altfor dårlig. Vegen er smal, mangler gul midtlinje mange steder og har trafikkfarlige avkjøringer.

Etter en utbygging på 1990-tallet har E16 i Valdres opp til Fønhus akseptabel standard. Fra høsten 2012 og i mange år fremover er det storstilt utbygging på E16 nordover fra Fønhus. I 2012 startet utbyggingen på strekningen Fønhus-Dølvester, mens utbyggingen mellom Dølveseter og Bagn startet i 2013. Hele strekningen mellom Fønhus og Bagn åpnet høsten 2014. Les mer om Fønhus–Bagn.

Utbyggingen av E16 Bagn-Bjørgo startet sommeren 2016. Høsten 2019 åpnet strekningen. Les mer om Bagn-Bjørgo.

På strekningene E16 Fagernes-Øylo og E16 Turtnes-Øye blir vegen utbedret for å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten. Strekningene skal stå ferdig i henholdsvis 2023 og 2022. Les mer om Fagernes-Øylo og Turtnes-Øye.

Våren 2020 stod nye Tveit bru i Vang ferdig, og en flaskehals på E16 var ryddet av vegen. Les om Tveit bru.

E16 Kvamskleiva er et 5,4 kilometer langt rasskringsprosjekt som inkluderer en 1,8 kilometer lang tunnel. Den nye vegen ble åpnet 18. jovember 2022. Fire måneder tidligere enn planlagt. Les mer om Kvamskleiva.

Også lenger nord i Valdres, fra Øye og oppover til Filefjell - og videre over fylkesgrensa og ned til Lærdal i Sogn og Fjordane, har Statens vegvesen omfattende prosjekt. Utbyggingen av E16 som ligger i Sogn og Fjordane kan du lese mer om på nettsiden E16 Filefjell .

Vei:
E16
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Nord-Aurdal, Vang, Sør-Aurdal, Vestre Slidre
Fylker:
Innlandet
Lengde:
21200
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Oppstart:
Oktober 2012

E16 Valdres © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Odd Johansen

Prosjektleder E16 Kvamskleiva
Telefon:
95 02 04 15
E-post:

Vegar Antonsen

Prosjektleder E16 Fagernes–Øylo og E16 Turtnes–Øye
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Edvin Rye

Byggeleder E16 Kvamskleiva
Telefon:
97 42 51 33
E-post:

Knut Westerbø

Prosjektleder/planleggingsleder for E16 Kvamskleiva og E16 Fagernes-Hande, planleggingsleder for E16 Fagernes–Øylo
Telefon:
97 46 74 38
E-post:

Ole Egil Hagen

Byggeleder E16 Fagernes–Øylo
Telefon:
46 88 85 93
E-post:

Kåre Bjørdal

Byggeleder E16 Turtnes–Øye
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver for E16 Bagn–Bjørgo og E16 Kvamskleiva
Telefon:
97 95 83 70
E-post:

Eli Ramstad

Kommunikasjonsrådgiver for E16 Fagernes–Øylo og E16 Turtnes–Øye
Telefon:
99 45 90 17
E-post:

Sist oppdatert: