E16 Fagernes-Øylo er et utbedringsprosjekt på E16 Valdres

E16 Fagernes–Øylo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo har relativt dårlig standard, mye randbebyggelse og blandet trafikk. Vegen er ulykkesbelastet og har dårlig framkommelighet på dager med stor utfart.

E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen, og hovedpulsåra gjennom Valdres. Vegen er den strekningen mellom øst og vest som er mest åpen vinterstid.

Flere delstrekninger mellom Fagernes og Øylo inngår i ei liste over de 20 prosent farligste strekningene i Innlandet. På strekningen er det flere punkter som ikke er framkommelig for modulvogntog.

Statens vegvesen har fått midler til å gjennomføre utbedringer som skal øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten på E16 Fagernes-Øylo. Her er den 25 km lange strekningen mellom Hande og Øylo prioritert sammen med ulykkespunktene Ulnes nord, Røn og Reiesvingen som ligger mellom Fagernes og Hande.

Byggeperiode er 2020–23.

Statens vegvesen har valgt ut E16 Fagernes-Øylo i Valdres som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konseptet for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene, den såkalte valdresmodellen.