E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Strekningen ble åpnet 29. oktober 2019.

Utbyggingen av den 11,1 kilometer lange strekningen startet 22. august i 2016. Stortinget vedtok opplegget for finansiering oktober 2015.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
  • Bagnskleivtunnelen blir 4,3 kilometer lang. Den får 33 nødstasjoner, to snunisjer, flere havarilommer, brannventilasjon og fjernstyrte bommer.
  • Strekningen får fire bruer
  • Vegen utvides til 8,5 meter og følger i stor grad dagens trasè fra Klosbøle til Bjørgo.
  • Største utbedring er omlegging av Kjerringsvingen på fylling.
  • Det skal gjennomføres sikringstiltak på dagens E16 i Bagnskleive. Vegen blir fylkeveg og omkjøringsveg når tunnelen er stengt
  • Tunnelmasse skal kjøres til fv 220 Reinlivegen
  • Ny veg har en kostnadsramme på 1,52  mrd kr. (2018) Staten bidrar med 1,1 mrd., mens billistene bidrar med 340 mil. kr i bompenger.
Kart E16 Bagn-Bjørgo
Kart E16 Bagn-Bjørgo.