Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E16 Fønhus-Bagn er delprosjekt i E16 Valdres

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

E16 mellom Fønhus og Bagn ble utbedret i perioden september 2012 til desember 2014. Den nye vegen følger i hovedsak gammel trasé. Unntakene er ved Briskebyen hvor ny veg legges utenfor grenda, og ved Bergsund hvor vegen legges i tunnel forbi et rasfarlig område.

Kart E16 Fønhus-Bagn
E16 Fønhus-Bagn