Arbeidet med å sprenge ut den nye tunnelen på 665 meter gjennom Bergsund startet våren 2013. I slutten av oktober samme år var tunnelen ferdig sprengt ut. Mye arbeid gjenstod etter at tunnelen var ferdig sprengt ut. Det skulle blant annet bygges portaler i hver enda av tunnelen, vann- og avløpsrør og kabler gjennom tunnelen skulle legges, vann- og frostsikringshvelv etableres, veibane med asfalt bygges samt arbeider knyttet til belysning, SOS-kiosker og overvåkingssystem.

Tunnelen var ferdig bygd og sikkerhetsgodkjent slik at tunnelen ble tatt i bruk av offentlig trafikk mandag 8. desember 2014.

E16 Fønhus–Bagn