© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tveit bru på E16 i Vang i Valdres ble bygd i 1946. Brua har kun fem meter kjørebredde og vegen smaler inn mot brua i hver ende. Brua er en flaskehals på E16, som er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen og ei viktig ferdselsåre for innbyggere og næringsliv i Valdres. 

 

For å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på stedet bygger Statens vegvesen ny bru.

Fakta Tveit bru

Gammel bru

 • Bygd i 1946
 • Lengde 47 meter
 • Kjørebredde 5 meter
 • E16 smalner inn mot hver ende av brua

Ny bru

 • Lengde 47 meter
 • Kjørebredde 8,5 meter
 • 250 meter av vegen på hver side av brua blir utvidet til 8,5 meter
 • Byggeperiode 12. juni 2019–30. mai 2020
 • Totalkostnad 46 millioner kroner
 • Byggherre Statens vegvesen
 • Entreprenør Dokken Entreprenør AS

I anleggsperioden

 • August 2019 - mai 2020: Trafikken går på midlertidig bru med ett kjørefelt og lysregulering
 • Januar 2020: Montering av den nye brua starter
 • Juni 2020: Nye Tveit bru skal stå ferdig og åpne for trafikk