Tveit bru ble bygd i 1946. Brua hadde kun fem meter kjørebredde og vegen smalnet inn mot brua i hver ende. Brua var en flaskehals på E16 i Valdres.

For å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten har Statens vegvesen bygd ny bru.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Nye Tveit bru

  • Lengde 47 meter
  • Kjørebredde 8,5 meter
  • 250 meter av vegen på hver side av brua blir utvidet til 8,5 meter
  • Byggeperiode 12. juni 2019–30. mai 2020
  • Totalkostnad 46 millioner kroner
  • Byggherre Statens vegvesen
  • Entreprenør Dokken Entreprenør AS