E16 Fagernes–Hande © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen har en vedtatt kommunedelplan fra 2014 som er kostnadsberegnet til ca. 3 mrd. kr (2019-kr). Prosjektet har gjennomgått systematisk prosjektoptimalisering (SPA) i 2019 og en Statens vegvesen har vurdert potensiale for kostnadsbesparelser – dvs mer veg for pengene

Ny løsning ikke bestemt, men det et foreslått alternativ for videre optimalisering og planlegging. Videre planlegging kan starte når Samferdselsdepartementet gir klarsignal til planlegging.

En del strekninger som skal utbedres er navngitt i NTP-meldingen for 2018-2029, blant annet E16 Fagernes-Øye. Statens vegvesen har i sitt handlingsprogram anbefalt å prioritere hovedtyngden av midlene i perioden 2018-23 på delstrekningene Hande-Ryfoss og Ryfoss-Øylo. Les om E16 Fagernes-Øylo der vegen skal utbedres for å gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Vedtatt trasé for E16 mellom Fagernes og Hande:

Vedtatt trasé for E16 mellom Fagernes og Hande
Vedtatt trasé for E16 mellom Fagernes og Hande