E16 Fagernes–Hande © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen har en vedtatt kommunedelplan fra 2014 som er kostnadsberegnet til ca. 3 mrd. kr (2019-kr). Prosjektet har gjennomgått systematisk prosjektoptimalisering (SPA) i 2019 og Statens vegvesen har vurdert potensiale for kostnadsbesparelser – dvs mer veg for pengene

Ny løsning er ikke bestemt, men det et foreslått alternativ for videre optimalisering og planlegging. I Gjennomføringsplanen for perioden 2022-2027, er det avsatt planleggingsmidler i siste halvdel for å starte planarbeidet for E16 Fagernes-Hande.

En del strekninger som skal utbedres er navngitt i NTP-meldingen for 2018-2029, blant annet E16 Fagernes-Øye. Statens vegvesen har i sitt handlingsprogram anbefalt å prioritere hovedtyngden av midlene i perioden 2018-23 på delstrekningene Hande-Ryfoss og Ryfoss-Øylo. Les om E16 Fagernes-Øylo der vegen skal utbedres for å gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Vedtatt trasé for E16 mellom Fagernes og Hande:

Vedtatt trasé for E16 mellom Fagernes og Hande
Vedtatt trasé for E16 mellom Fagernes og Hande