E16 Fagernes–Hande er ikke med i Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029. Det er usikkert når prosjektet blir realisert.

Følgende planer er vedtatt av Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommuner:

E16 Fagernes-Hande