Vedtatte reguleringsplaner til prosjektet E16 Fagernes–Øylo.

   

Reguleringsendring E16  Øylo-Hålimoen

E16  Øylo-Hålimoen i Vang kommune

Planområde
Vang

E16 Fagernes–Øylo