Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Etter forhandlinger med tre entreprenører, har Statens vegvesen valgt valdresfirmaet Brødrene Dokken AS til å utbedre den vel tre kilometer lange strekning

Bilde fra E16 Turtnes-Øye i Valdres
E16 Turtnes-Øye i Valdres skal utbedres for å bli tryggere og bedre. Foto: Statens vegvesen

Etter at Statens vegvesen har evaluert tilbudene fra de tre entreprenørene som ble invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger om utbedringen av E16 Turtnes-Øye, er det tilbudet fra Brødrene Dokken som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Brødrene Dokken AS har konkurert med Bertelsen & Garpestad AS og Entreprenørservice AS.

Tildeling i fire faser

Etter prekvalifisering leverte de tre entreprenørene sitt første pristilbud i slutten av april. Deretter var det forhandlinger med Statens vegvesen før de leverte et nytt, revidert tilbud i slutten av mai, basert på tilbakemeldinger fra Vegvesenet under forhandlingene.

I det reviderte tilbudet kunne entreprenørene oppnå fradrag i sitt pristilbud hvis de kunne vise til spesielt gode løsninger for organisering og gjennomføring av anleggsarbeidet.

– Under evaluering av de reviderte tilbudene la vi spesielt vekt på hvordan entreprenørene ville løse trafikkavvikling, framdrift, håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt klima og miljø. Vi fikk tre gode tilbud og alle tilbyderne leverte meget gode forslag til løsninger, noe som gjenspeiles i fradragene. Brødrene Dokken gikk av med seieren med både lavest tilbudssum og høyest fradrag, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

Tilbyder Kontrollregnet tilbudssum Fradrag Konkurransesum Rangering
1. Bertelsen & Garpestad AS 91.995.000,00 13.000.000 78.995.000,00 2
2. Brødrene Dokken AS 85.432.743,85 13.500.000 71.932.743,85 1
3. Entreprenørservice AS 98.774.099,00 11.500.000 87.274.099,00 3

Starter i begynnelsen av august

Brødrene Dokken AS starter utbedringen av E16 mellom Turtnes og Øye i starten av august.

Dette skal gjøres på den 3,2 kilometer lange strekningen:

  • Breddeutvidelse til 8,5 meter
  • Bedring av bæreevne og kurvatur
  • Bedring av drens- og overvannshåndtering
  • Forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng
  • Nytt dekke

Utbedringen av E16 Turnes-Øye skal etter planen være ferdig i september 2022.

Fra før er Brødrene Dokken AS i gang med å utbedre den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo som ligger sør for strekningen de har fått tildelt nå.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet