Utbyggingen av E16 gjennom Valdres finansieres både med statlige penger og med bompenger. Mer informasjon om finansiering ligger på nettsidene til den enkelte strekning.

E16 Valdres