Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

En dialogkonferanse med entreprenørbransjen ga nyttige innspill til hvordan Vegvesenet kan involvere entreprenør helt fra reguleringsplanfasen.

Statens vegvesen ønsker å involvere entreprenør i vegutbedringsprosjekter helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt. Så tidlig involvering er helt nytt i vegprosjekter. 

Utbedring av strekningen E16 Fagernes-Øylo i Valdres blir testprosjekt for den nye entreprisetypen - se film under artikkelen.

Stort engasjement på dialogkonferanse

Da Vegvesenet ved vegavdeling Oppland og Vegdirektoratet inviterte til dialogkonferanse på Gardermoen siste dagen i mai, ville åtte entreprenørbedrifter være med på utviklingen av denne nye typen entreprise.

Direktør for vegavdeling Oppland, Cato Løkken, var svært fornøyd etter konferansen.

- Vi var spente på hvordan bransjen ville ta imot den nye utfordringen fra oss, men de som var med på dialogkonferansen, viste stor interesse og stort engasjement for å involvere seg helt fra reguleringsplanfasen. Noen ønsket å styre hele prosessen med egne ressurser mens andre ville dra veksler på fagfolka i Vegvesenet i denne fasen, sier Cato Løkken.

En-til-en-samtaler

Entreprenørbedriftene hadde en-til-en-samtaler med Vegvesenet der de kom med innspill og synspunkter på hvordan tidlig involvering kan gjøres på en god måte. Jan Egil Eilertsen som jobber med entreprisekontrakter i Vegdirektoratet, hadde bare lovord etter samtalene:

- Det var tydelig at entreprenørene satte pris på å bli spurt om å komme med innspill til innholdet i ei slik type entreprise. De var godt forberedt og hadde lagt ned en god del arbeid i sine innspill til oss. Det var svært nyttig å få entreprenørenes praktiske perspektiv og få vite hva som vil være viktig for dem i ei slik samspillsentreprise, som dette blir.

Spille hverandre gode

Og det er nettopp det dette dreier seg om – tett samspill og kompetanseutvikling mellom byggherre og entreprenør så tidlig som mulig i prosessen og gjennom hele prosjektet.

- Ved å ha med entreprenørens kompetanse på anleggsgjennomføring fra starten av, får vi tatt hensyn til praktiske og effektive byggeløsninger allerede tidlig i planprosessen. Entreprenøren på sin side, får kunnskap om utfordringer, muligheter og begrensninger som vi må ta hensyn til i planleggingen av et vegprosjekt, sier Cato Løkken i vegavdeling Oppland.

- Målet er at vi ved å samarbeide og lære av hverandre, skal få til gode, kostnadseffektive løsninger med god kvalitet. Utbedring av eksisterende veger er ei helt sentral oppgave i det Vegvesenet driver med. Store deler av det norske vegnettet har behov for utbedring og oppgradering. Da er det viktig at vi får de tildelte pengene til å strekke så langt som mulig. Ved å involvere entreprenør fra planleggingsstart, har vi tro på at vi får mer utbedret veg for pengene, og at dette kan bli et konsept for utbedringsprosjekter framover, sier Løkken.

Konkurransegrunnlag før jul

Med bakgrunn i innspillene fra entreprenørene, Vegvesenets erfaringer med utbedringsentrepriser, og innspill fra egne fagfolk på ulike områder, skal vegavdeling Oppland sammen med Vegdirektoratet utforme konkurransegrunnlaget for E16 Fagernes-Øylo, testprosjektet for den nye entreprisetypen.

- Konkurransen skal etter planen lyses ut innen utgangen av 2018. Da blir det spennende å se interessen fra bransjen, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Oppland.

19.12.18: Utlysning

Se utlysning om prekvalifisering for oppdraget på DOFFIN – Database for offentlige innkjøp. Frist 25. januar 2019.

Se film

Statens vegvesen ønsker å involvere entreprenør i vegutbedringsprosjekter helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt. Så tidlig entreprenørinvolvering i et vegprosjekt er aldri blitt gjort før. Utbedring av strekningen E16 Fagernes-Øylo i Valdres blir testprosjekt for den nye entreprisetypen. Konkurransen lyses ut mot slutten av 2018. Video: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet