Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Den erfarne vegbyggeren Odd Johansen tar over som prosjektleder for rv. 4 og E16 Valdres. – Jeg er en utålmodig vegbygger som trives best når jeg hører lyden av gravemaskiner. Nå håper jeg rv.4 Hadeland snart kommer seg ut av rundkjøringen,sier Johansen.

Johansen har 26 år bak seg i Statens vegvesen. Han kommer fra stillingen som prosjektleder for Fellesprosjektet Ringeriksbanen. Før det var han prosjektleder for E134 Gvammen-Århus i Seljord.

odd og rundkjøringa
Odd Johansen er ny prosjektleder for rv.4 og E16 Valdres. Han håper rv.4 Hadeland snart kommer seg ut av rundkjøringa, slik at Vegvesenet kan fortsette å bygge ny veg på Hadeland.

58-åringen flyttet til Kristiansand og jobb på Vest-Agder vegkontor i 1987. Johansen jobbet med bruvedlikehold, og ble etter hvert vedlikeholdsansvarlig for bruer i fylket. Han har også jobbet med vedlikehold og bygging av tunnel både i Vegvesenet og i Jernbaneverket. Johansen var blant annet med og bygde Jarlsbergtunnelen under Tønsberg på Vestfoldbanen. Han har også noen år bak seg som konsulent.
 
- Jeg har jobbet utenfor Vegvesenet akkurat så lenge at jeg ser hvor bra det er å være ansatt i vegetaten. Vegvesenet har en meget kompetent byggherreorganisasjon, sier Johansen.

Avtalt veg til avtalt pris

- Hva er den største utfordringen for rv.4 og E16 for deg som prosjektleder?
- Det gjelder for 4-ern og E16 som for alle andre vegprosjekt. Vi skal bygge våre vegprosjekter til avtalt pris til avtalt tid samtidig som vi har orden på HMS. Ingen skal få varige skader på veganleggene til Statens vegvesen, sier Johansen.
 
Han har et godt inntrykk av rv.4-arbeidet etter at han deltok på en intern kvalitetssikring av planene for etappe 2 på Hadeland.
- Her er det mange som har gjort en god jobb i planleggingen av et godt prosjekt. Nå venter vi bare på at Stortinget skal få opplegget for finansiering til vedtak, sier Johansen.

Han é trønder

Trønderen er gift og har to voksne barn og to barnebarn. Han har flere år i Kristiansand enn i fødebyen Trondheim, men er krystallklar på hvor han står.
 
- Det er to ting en ikke skifter for alt i verden: fotballag og dialekt.
 
Han har også en lidenskap for frimerker. For spesielt interesserte har han bygd opp to utstillingssamlinger, en med bruer og en med motiver av geologi, gruvedrift og tunnelarbeid.

Høy til Magna prosjekt

Formelt tar Johansen over som prosjektleder 1. mai. Nå gleder han seg til å bli kjent med staben på Roa og i Valdres. Therese Høy sluttet som prosjektleder 1. februar. Per Magne Hagemoen har fungert som prosjektleder i mellomperioden. Høy skal over i ny stilling i Magna prosjekt som jobber med prosjektledelse.
 
- Jeg er takknemlig for den verdifulle erfaringen jeg har fått i Vegvesenet. Det har vært interessant å jobbe tett med utviklingen av rv. 4 og E16, sier Høy.
 
Påtroppende og avtroppende prosjektleder fikk en god prat om rv.4 og E16 midt i traseèn for ny rv..4 på Hadeland. Therese Høy skal tilbake til konsulentbransjen.
Odd Johansen starter som prosjektleder 1. mai, mens Therese Høy sluttet 1. februar. Høy skal tilbake til konsulentbransjen. Foto: Per Kollstad
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken