Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

E16 Bagn-Bjørgo i Valdres er det første bærekraftsertifiserte vegprosjektet i Norge gjennom det internasjonalt anerkjente CEEQUAL-systemet.

- Vi er stolte av arbeidet som er gjort i E16-prosjektet for å kvalifisere til toppscore hos CEEQUAL, sier klimarådgiver Henning Fjeldheim i Skanska og prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

Tirsdag 29. oktober åpner den 11,1 kilometer lange vegstrekningen på E16 i Valdres. Lastebiler og andre tunge kjøretøy har stått på kryss og tvers i den beryktede Bagnskleiva vinter etter vinter. Nå kan de ta beinvegen gjennom den 4,3 kilometer lange og moderne tunnelen med forbikjøringsfelt i stigningen mot Fagernes.

Internasjonalt anerkjent
CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen. Dette er en tilsvarende ordning som BREEAM som er utbredt i byggsektoren. CEEQUAL handler blant annet om å få ned klimagassutslipp ved å spare ressurser og energi. Tidligere har Skanska fått CEEQUAL-godkjent et kraftverk i Nord Trøndelag. Skanska og Statens vegvesen jobber også med å CEEQUAL-sertifisering av OPS-prosjektet rv. 3/25 i Løten/Elverum. Flere entreprenører jobber også for å oppnå CEEQUAL-sertifisering på andre prosjekter.
- Det er positivt fordi erfaringen fra byggsektoren er at man kan ta store steg sammen dersom man samles om ett system og utvikler dette i fellesskap, sier Fjeldheim.

Han mener det gjøres mye bra i næringen allerede som kan bygges videre på, men det er også et forbedringspotensial.
- Anleggsbransjen må bidra aktivt for å bli en del av løsningen på miljøutfordringene vi står overfor. Større grad av samarbeid enn tidligere er grunnleggende for dette, sier Fjeldheim.


Skanska initiativ
Skanska tok initiativet til å jobbe med CEEQUAL i vegprosjektet i 2017.  E16 Bagn - Bjørgo egnet seg godt da prosjektet allerede hadde gode planer for ytre miljø. Sammen med Statens vegvesen har entreprenøren jobbet målrettet for å høste poeng og tilfredsstille de omfattende kravene for bærekraftsertifisering i byggefasen. E16 Bagn-Bjørgo oppnådde toppkarakteren «Excellent».
- Det gikk litt sport i å jakte bærekraftpoeng, sier Fjeldheim.
Therese Høy sier Statens vegvesen har ivaretatt miljø og klima i sine vegprosjekter også tidligere.
- Med CEEQUAL har vi jobbet mer strukturert og aktivt for å finne tiltak utover lovkrav, sier prosjektlederen.

Oddvin Sørbøen
Leder i skigruppa i Bagn IL, Oddvin Sørbøen, og resten av skiløperne som bruker lysløypa på Leirskogen, får lenger skisesong med brukte forskalingsmaterialer fra tunnelen i Bagnskleiva. Det gir bærekraftpoeng til prosjektet.

Oddvin Sørbøen i Bagn IL har bygd skibru med brukte forskalingslemmer fra Bagnskleivtunnelen. Det ga bærekraftpoeng for E16 prosjekt. (Foto: Per Kollstad)

Eksempler på tiltak som gjør E16 Bagn-Bjørgo mer bærekraftig

Lavere energibruk
•Entreprenøren har brukt mindre energi og diesel fordi prosjektet har redusert kjørestrekningen for transport av tunnelstein. 190.000 m3 av er brukt lokalt i Bagn i stedet for at det er fraktet til steindeponi i Nord-Aurdal. Det betyr 19.000 færre turer for lastebil med henger til steindeponiet
•Tunnelmasse er brukt til å heve den flomutsatte idrettsplassen i Bagn to meter. Idrettslaget har bygd ny fotballbane, og kommunen en idrettshall.
•Tunnelmasse er lagt ut slik at det kan til å bygge ny fylkesveg i kommunen fra Bagn sentrum og opp mot Reinli. 700 meter ny fylkesveg er allerede åpnet for trafikk, og har gitt tryggere veg med bedre framkommelighet for lokaltrafikken.
•Kortere byggeperiode har gitt mindre energiforbruk (viftedrift i tunneldrivingen)
•Energieffektive veglys som halverer energibehovet.

Avfallssortering, gjenbruk og resirkulering tunnelvann
•Gjenbruk av materialer. Eks: Skigruppa i Bagn IL har overtatt forskalingsmateriale fra Bagn bru. Dette skal brukes til å lage tre nye skibruer i ny lysløype. Det gjør at de kan preparere løypenettet to-tre uker tidligere og åpne løypenettet før jul.
•90 prosent av gammel asfalt er gjenbrukt.  
•15.300 kubikkmeter vann ble resirkulert og brukt til vanning av sprengstein etter sprengsalver.

Prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland og klimarådgiver Henning Fjeldheim er stolte over at E16 er sertifisert som det første vegprosjektet i Norge av britiske Ceequal. Foto: Per Kollstad
Aktuelt for fylke(r): Innlandet