Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Utslipp av finstoffer fra anleggsarbeidet i Kvamskleiva, gjør at Statens vegvesen og Hæhre entreprenører stanser arbeidet midlertidig med å fylle stein ut i Norsvinsfjorden.

siltgardin valdres-2
Siltgardinen skal sørge for at finstoff ikke blir spredt utover i fjorden.

Siltgardinen skal hindre at finstoffer blir spredt utover i vannet. (Foto: Edvin Rye)

 

Hæhre Entreprenør har fått erfare at vegbygging er «utendørsidrett». Entreprenøren skal etter planen fylle ut 230.000 kubikkmeter steinmasser ut i Norsvinsfjorden. For å hindre at mudder fra bunn av Norsvinsfjorden spres ut i fjorden, er det montert opp en 300 meter lang og ti meter dyp finmasket siltgardin.

Orkan i kastene

 Sterk vind, med orkankraft i kastene, førte til at den første siltgardinen ble ødelagt den 10. april. Arbeidene med fylling i fjorden stanset umiddelbart, og ny siltgardin blei bestilt.

- Manglende siltgardin førte til at vi fikk for høye verdier av finstoffer ned mot utløpet mot Storråne. Det var lett å se da Ryfossen var like grønn som Gudbrandsdalslågen er i vårflommen, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen, E16 Kvamskleiva.

Etter fem dager ble det montert opp en ny gardin som skal tåle vind bedre. Likevel har ikke finstoffmålingene gått ned som forventet. Nå leter Vegvesenet og entreprenøren etter forklaringene.

Overvåker vannkvalitet

Vegvesenet og Hæhre overvåker vannkvaliteten i Norsvinsfjorden på tre ulike steder.  I tillegg blir det tatt stikkprøver på seks ulike steder i bekker, elva og fjorden.

- Vi har lagt opp til et strengere overvåkingsprogram av vannkvaliteten enn det Statsforvalteren har pålagt oss. Vi renser slamvannet som slippes ut fra tunnelen. Vannet som slippes ut av renseanlegget er i henhold til de strenge kravene fra Statsforvalteren, sier Rye.

Entreprenøren følger nøye med på værforhold, strømningsforhold, måledata og siltgardin. Vi tilpasser fyllingsarbeidene i fjorden til målinger av vannkvaliteten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet