Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

E16 Hande-Øylo (25 km) skal utbedres. Statens vegvesen ønsker å involvere entreprenør helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt gjennom totalentreprise. Nå inviterer vi entreprenører til å prekvalifisere seg for oppdraget.

Fristen for å levere forespørsel om prekvalifisering er 25. januar 2019. Statens vegvesen arrangerer tilbudskonferanse på Regionvegkontoret på Lillehammer 9. januar.

Etter prekvalifisering vil inntil tre tilbydere bli invitert med videre i en kortfattet og lite ressurskrevende dialogfase hvor målet er å få utarbeidet så gode tilbud som mulig. Når dialogen er ferdig, settes endelig tilbudsfrist.

Lenke til utlysningen nederst i artikkelen. 

Utbedringsprosjekt

E16 Hande–Øylo er del av utbedringsprosjektet E16 Fagernes-Øylo, der lengre strekninger av eksisterende veg skal utvides til 8,5 meters bredde for å øke framkommeligheten og trafikksikkerheten.

Dagens veg har varierende standard og bredde, ligger mye i sideskrått terreng og har mye randbebyggelse. Det er derfor behov for ulike tiltak på ulike deler av strekningen med blant annet bredding, forbedring av bæreevne, utskifting av drens- og overvannssystem, kurveutbedring, utslaking av sideterreng og nytt dekke.

Utarbeide reguleringsplan og byggeplan

Før anleggsarbeidene kan begynne, skal prosjektet reguleres og byggeplanlegges. Totalentreprenøren skal utarbeide planene i tett samspill med Statens vegvesen. Som byggherre skal Vegvesenet styre reguleringsplanprosessen etter plan- og bygningsloven.

Totalentreprenøren skal altså trekkes tidlig inn i utviklingen av prosjektet. Hensikten er å utnytte aktørenes samlede kompetanse for å få et bedre sluttprodukt.

Gjennomføre utbedringene

Totalentreprenøren skal etter utarbeiding av reguleringsplan og byggeplan gjennomføre utbedringene av vegstrekningen. Vi forventer at hovedmengdene av kontraktsarbeidene er masseflytting og vegbygging.

Kontraktsperioden strekker seg fra vinteren 2019 til høsten 2023. Anlegget ligger i Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner i Oppland fylke.

Lenker

  • Se film om utbedringsprosjektet E16 Fagernes-Øylo
  • Se utlysning om prekvalifisering på DOFFIN – Database for offentlige innkjøp

 

På E16 Hande-Øylo skal lengre strekninger blant annet utvides til 8,5 meter bredde for å gi økt framkommelighet og trafikksikkerhet. ( Foto: Eli Ramstad
Aktuelt for fylke(r): Innlandet