Hæhre Entreprenør starter anleggsmaskinene på E16 Kvamskleiva mandag 9. november. Onsdag ettermiddag ble kontrakten underskrevet.

Med en tilbudssum på 509,8 millioner og 84 millioner i fratrekk for flere gode prosjektløsninger, gikk entreprenøren seirende ut av konkurransen om å bygge den 5,4 kilometer lange strekningen.1,8 kilometer av strekningen går i tunnel.

Onsdag skrev Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre under kontrakten. Det skjedde på riggen til E18 Vestkorridoren på Lysaker i Bærum.

- Solid entreprenør

 

- Vi ser fram til å samarbeide tett og godt med Hæhre i Valdres. De er en solid entreprenør, som har lagt fram svært gode planer for hvordan de skal gjennomføre utbyggingen gjennom Kvamskleiva, sier Kjell Inge Davik.

Roen er godt fornøyd med at Vegvesenet valgte Hæhre.

- Ny veg gjennom Kvamskleiva er viktig for sikkerheten og framkommeligheten til trafikken på E16 mellom øst og vest. I tillegg er det lokal veg for skolebarn og andre trafikanter i Vang. Nå skal mine folk gjøre jobben sammen med Vegvesenet slik at vi får åpnet som planlagt tidlig i 2023, sier Roen.

Samhandling

Før byggestart skal de involverte i E16 prosjektet i Vegvesenet og Hæhre bli bedre kjent gjennom samhandling.

- Det skal vi gjøre i trygge koronaformer, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen rv.4/E16.

 

 

Signering Kvamskleiva

Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland, (bak til venstre) prosjektdirektør Ingunn Foss i  Statens vegvesen, Utbygging sørøst og Christian Nørgaard Madsen, visekonsersjef i Hære & Isachsen Gruppen var til stede under kontraktsigneringen av E16 Kvamskleiva sammen med Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen (Foran t.v.) og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet