Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med utbedringen av E16 Fagernes–Øylo i Valdres skal Statens vegvesen utarbeide reguleringsplaner for den 42 kilometer lange strekningen. Som et ledd i planlegginga starter Vegvesenet nå kulturminneundersøkelser og grunnundersøkelser langs vegen.

– Vi trenger å kartlegge mulige kulturminner gjennom arkeologiske undersøkelser, og vi må gjøre grunnundersøkelser for å finne ut hvilken stabilitet det er i bakken, sier planleggingsleder Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen.

Undersøkelsene skal gjennomføres i perioden 1. mars–1. november 2019 og blir satt i gang så fort Vegvesenet har fått aksept fra de berørte grunneierne om å gjøre undersøkelser på deres grunn. Grunneiere som blir berørt, får brev som beskriver prosessen.

De uthevede stedsnavnene i kartet viser hvor det skal gjennomføres kulturminne- og grunnundersøkelser langs E16 Fagernes–Øylo:

Oversiktskart E16 Fagernes–Øylo.pdf
De uthevede stedsnavnene i kartet viser hvor det skal gjennomføres kulturminne- og grunnundersøkelser på strekningen E16 Fagernes-Øylo.

Undersøkelsene

Ved kulturminneundersøkelser blir det tatt stikkprøver langs vegtraseen og på andre arealer som er nødvendig for gjennomføring av utbedringsprosjektet.

– På dyrkamark blir det sjaktet. Ved sjakting graver en gravemaskin opp tre-fire meter breie striper av dyrkamarka ned til under pløyelaget, det vil si omtrent en halvmeter ned. Arkeologene kommer etter til fots og ser hva som skjuler seg under matjordlaget, forklarer Lundby. – Når arkeologene har gjort sine undersøkelser, blir sjaktene gravd igjen.

I skog foregår kulturminneundersøkelsene gjennom visuell kontroll, som i enkelte tilfeller suppleres med løsmasseprøver og prøvestikk med spade.

– I tillegg bruker vi enkelte steder georadar. Georadar-undersøkelser kan gjøres uten inngrep. Disse undersøkelsene gjennomfører vi som en del av et større prosjekt der vi tester ut inngrepsfrie metoder for å registrere kulturminner. Georadar-undersøkelsene vil antakelig starte opp allerede i vinter, sier Lundby.

– Ved grunnundersøkelser bruker vi også georadar i tillegg til grunnboringer, legger han til.

Lenker til detaljerte kart der det skal gjøres kulturminneundersøkelser og grunnundersøkelser:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet