Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 30. juli startet Therese Høy som prosjektleder for Prosjekt Vestoppland. Høy ser frem til å jobbe med utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland og E16 i Valdres.

Therese Høy var en av 14 søkere da stillingen som prosjektleder for Prosjekt Vestoppland i Statens vegvesen ble lyst ut på ettervinteren. Hun startet i jobben som prosjektleder mandag 30. juli og er i gang med å skaffe seg oversikt over prosjektene i sin portefølje.

Ansvar for utbyggingen av rv. 4 Hadeland og E16 Valdres

Prosjekt Vestoppland er et av de store utbyggingsprosjektene i Statens vegvesen. Per nå har prosjektet ansvaret for planlegging og utbygging av E16 i Valdres og riksveg 4 mellom Roa og Lygnebakken på Hadeland. Med ny E16 og ny riksveg 4 vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper bli bedre.

37 år gamle Therese Høy ser frem til å være prosjektleder for utbyggingen av E16 i Valdres og riksveg 4 på Hadeland. Høy er utdannet siviløkonom og sivilingeniør og har allerede en del års erfaring med prosjektstyring. – I perioden 2007-2010 jobbet jeg som controller og med prosjektstyring i Statens vegvesen. Etter det har jeg jobbet som prosjektleder i konsulentbransjen med oppdrag for ulike private og offentlige utbyggere. Dette er nyttig erfaring å ha med seg i rollen som prosjektleder i en så stor byggherreorganisasjon som Statens vegvesen. Jeg bor på Hadeland og når stillingen som prosjektleder i Prosjekt Vestoppland ble ledig ønsket jeg å bruke kompetansen min i nærområdet, forteller Høy.

Sluttføring av E16 Bagn-Bjørgo og oppstart etappe 2 riksveg 4

Therese Høy har tatt over et prosjekt hvor det i løpet av de kommende årene er flere store milepeler. På forsommeren varslet Statens vegvesen oppstart av arbeid med reguleringsplan for en utbedring av riksveg 4 mellom Almenningsdelet og Lygnebakken i Gran kommune. Forslag til reguleringsplan er planlagt oversendt Gran kommune for sluttbehandling tidlig i 2019. – Vi skal også i gang med bygging av etappe 2 av riksveg 4, nemlig strekningene Roa-Gran grense og Jaren-Lygnebakken i løpet av får år. Eksakt når vi får kommet i gang med byggingen avhenger av den eksterne kvalitetssikringen, såkalt KS2, og Stortinget sitt vedtak om finansiering og utbygging, forklarer Therese Høy.

En annen viktig milepel i Prosjekt Vestoppland er når E16 Bagn-Bjørgo skal åpnes for trafikk høsten 2019. – Åpningen av denne parsellen vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen, sier Høy.

 

Terese Høy prosjektleder for Prosjekt Vestoppland Foto: Einar Søberg
Therese Høy startet mandag 30. juli som prosjektleder for Prosjekt Vestoppland. Foto: Einar Søberg
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken