Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Hensynet til pårørende og egne ansatte, gjør at Statens vegvesen ikke anker dommen i Valdres tingrett etter sprengningsulykken i Nord Aurdal i februar 2016.

Tingretten dømte Statens vegvesen til å betale en bot på 500.000 kroner for brudd på Arbeidsmiljøloven. Vegvesenet ble også ilagt et erstatningsansvar ovenfor de etterlatte etter gravemaskinføreren som omkom i ulykken.

 

- Dette har vært en tung og vanskelig sak for alle involverte siden den tragiske ulykken ved Klosbøle. Sikkerhet for alle som jobber på våre veganlegg er svært viktig for Statens vegvesen, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Kritikk på flere punkter

Vegvesenets har studert dommen nøye og er kritiske til flere forhold i rettens vurderinger.

 

- Valdres tingrett mener navngitte ansatte har handlet grovt uaktsomt. Det er en sterkt belastende karakteristikk som vi mener det ikke er grunnlag for. Tingretten har heller ikke begrunnet hvorfor den mener uaktsomheten var grov, sier Davik.

 Han understreker at de ansatte i Vegvesenet fulgte retningslinjene og opptrådte forsvarlig ut fra den informasjon de hadde før ulykken. Vegvesenet mener også tingretten tar feil når den hevder tiltakene som ble gjort før ulykken ikke var tilstrekkelig grundige eller tilpasset situasjonen.

 - Våre folk handlet fullt ut forsvarlig ut fra den informasjonen de hadde før ulykken. Etter en helhetlig vurdering av saken velger vi likevel ikke å anke den videre til lagmannsretten, sier Davik.

 Handlet forsvarlig

Vegvesenet er også spørrende til hvorfor tingretten mener HMS-systemene til Vegvesenet er gode, samtidig som den mener systemet kan forbedres.

 - Dommen er uklar å hvilke krav Byggherreforskriften stiller til oss som byggherre. I stedet for å bruke rettsalen for å få klarhet i dette vil vi gjøre dette i samarbeid med Arbeidstilsynet, sier Davik.

 

 

 

 

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet