Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vurderer å endre rutinene for uttak av fjell etter sprengningsulykken ved Klosbøle i Valdres i februar.

– Vi har en nullvisjon for arbeidsulykker, sier prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen, Region øst.
Han understreker at dødsulykken har gjort sterkt inntrykk på våre ansatte i Bagn.
- Vi beklager sterkt det som skjedde. Statens vegvesen har høyt fokus på sikkerhet på våre anlegg, og spesielt i forbindelse med sprengningsarbeid. Den tragiske ulykka ved Klosbøle gjør at vi vil forsterke vårt sikkerhetsarbeid ytterligere, sier Røed.
Han understreker at det er viktig for Statens vegvesen å forebygge alvorlige arbeidsulykker på våre anlegg.
- Vi har en nullvisjon om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadet i arbeid for Statens vegvesen. Derfor er det viktig for oss å få fram alle fakta om ulykken ved Klosbøle, slik at vi kan unngå tilsvarende ulykker senere, sier Røed.

Misvisende
Arbeidstilsynet har offentliggjort en foreløpig rapport om ulykken. I rapporten varsler tilsynet pålegg til både Statens vegvesen og Brødrene Dokken. Vegvesenet har sendt sitt tilsvar til denne rapporten.
Vegvesenet mener at deler av Arbeidstilsynets foreløpige rapport er direkte misvisende.
- Dette har vi tatt opp med Arbeidstilsynet. Vi avventer den endelige rapporten, sier Røed.
Spørsmålet om arbeidet med å ta ut fjell eller ikke skulle fortsette ble drøftet i møtet mellom Statens vegvesen og entreprenøren mandag den uka ulykken skjedde. Hvordan arbeidet med å fjerne fjell skulle skje, ble også drøftet med entreprenøren før Kroon maskin gjennomførte selve sprengningen ved Klosbøle tidlig i februar. Det var etter denne sprengningen Vegvesenet fant udetonert sprengstoff. Det er ikke avklart hvorfor ikke alt sprengstoffet ble detonert.
- Vi forventer at videre etterforskning og avklaringer vil kunne gi oss svar på dette, sier Røed.

Fulgt regelverk
Statens vegvesen mener at E16-prosjektet har fulgt gjeldende regelverk for hvordan slike saker skal håndteres.
- Det er ikke riktig at Vegvesenet ikke fulgte opp bekymringen til vår kontrollingeniør. Det er heller ikke riktig at arbeidet ikke ble stanset. Det ble gjennomført en «sikker- jobb-analyse» før oppstart på mandag morgen. Vi kalte også inn entreprenøren til et nytt møte torsdag samme uke hvor vi fulgte opp tiltakene som Dokken hadde gjennomført for å sikre at det var trygt å jobbe i anleggsområdet, sier Røed.

Ikke rollekonflikt
Vegvesenet avviser at det har vært en rollekonflikt mellom byggeleder- og HMS-koordinator rollen i prosjektet.
- Det er normalt at byggeleder for vegprosjekter også er HMS-koordinator. Dette er ikke i strid med regelverket og er avklart med Arbeidstilsynet.  Det har heller ikke vært noe tidspress fra Vegvesenet for å få jobben ferdig, sier Røed.