Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Sjå animasjon av ny E16 over Filefjell, frå ein køyrer ut vestre enden av Filefjellstunnelen mot Smedalsosen. Filmen viser mellom anna korleis vegbana er heva i terrenget for å unngå at snøen legg seg.

Filmen viser traseen til ny E16 over Filefjell, frå ein kjem ut av Filefjellstunnelen som skal bli påbegynt seinare i år. Animasjonen er ein teoretisk modell, som kan avvike noko frå korleis den ferdige vegen blir.

VIDEO

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Vestland