Sjå animasjon av ny E16 over Filefjell, frå ein køyrer ut vestre enden av Filefjellstunnelen mot Smedalsosen. Filmen viser mellom anna korleis vegbana er heva i terrenget for å unngå at snøen legg seg.

Filmen viser traseen til ny E16 over Filefjell, frå ein kjem ut av Filefjellstunnelen som skal bli påbegynt seinare i år. Animasjonen er ein teoretisk modell, som kan avvike noko frå korleis den ferdige vegen blir.

VIDEO

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Vestland