E18 i Larvik legges om natt til lørdag før påske

— Statens vegvesen vil lede E18-trafikken over på den nye Farrisbrua og Martineåstunnelen natt til lørdag 24. mars. Det åpnes da kun ett felt i hver retning, med fartsgrense 70 km/t, siden det fortsatt gjenstår noe testing av styring og overvåkingsutstyr. En full åpning av fire felts E18, med 100 km/t, vil skje i slutten av april.

Delåpning på nye E18 i Larvik

— Torsdag 28. september kl. 06.00 settes trafikken over på den nye E18 mellom Bommestad og Farriseidet i Larvik. Strekningen er ca. 4 km, og går gjennom Larvikstunnelen som er 2,8 km lang.