Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi har i det siste jobbet mye med å finne tiltak som kan redusere kostnader og klima-/miljøbelastningen samtidig som vi når målene for prosjektet.

Etter en start på året 2022 med fortsatt koronarestriksjoner,  kunne vi endelig møte på anleggsriggen på Nygårdskrysset i februar måned med ønsker om en mer normal arbeidshverdag.

Vurderer smal 4-felt og nedskalert Vinterbrokryss

Vi har jobbet mye med å vurdere ulike tiltak for å kunne gjøre utbyggingen av E18 mindre kostnadskrevende, gjøre belastningen for klima og miljø mindre, men likevel nå målsettingen med prosjektet. En nedskalert utbygging av Vinterbrokrysset vurderes, sammen med bygging av ny E18 som smal 4 felts veg. Flere prosesser er igangsatt for å få de nødvendige avklaringer og godkjenninger internt.

Avklaring i kommunene om delvis bompengefinansiering

Våren har også vært preget av innspurten på arbeidet med rapport om «Tiltak på lokalvegnettet i Ås og Nordre Follo kommune». Her har de to kommunene sammen med Viken Fylkeskommune og Statens vegvesen utarbeidet en plukkliste med ulike prosjekter som kan gjennomføres på sidevegnette dersom trafikksituasjonen endres ved innføring av bompenger på E18.  Samferdselsdepartementet har gitt tillatelse til at kommune kan vedta at det kreves inn 100 mill kr ekstra i bompenger dersom de ønsker det. Dette er midler som skal brukes på sideveinette i de to kommunene. Rapporten ble lagt fram i formannskapsmøtene i juni måned.

Fremmer sak om bompengefinansiering til høsten

Til høsten skal vi på nytt fremmes sak om delvis bompengefinansiering av E18 til kommunal behandling. Hvis saken blir vedtatt vil det være påfølgende behandling i Viken fylkeskommune før saken sendes Samferdselsdepartementet for bestilling av kvalitetssikring hos finansdepartementet (KS2).

Utgravninger og grunnerverv fortsetter

Ute i marka fortsetter de arkeologiske utgravingene i sommer. Vi skal være ferdig i oktober måned. Da har det vært tre sesonger med utgravinger langs hele traseen. Grunnerverv pågår. Jordskifteretten jobber med forslag til ny jordskifteløsning i Nordre Follo.  Det er inngått avtaler med de aller fleste naboer som er berettiget til støydempende tiltak som følge av utbyggingen.

Vi på Nygårdsriggen ønsker alle en god sommer.