Statushilsen fra prosjektet

— Det har vært en annerledes vår for alle. For E18 Retvet-Vinterbro har det også vært en hektisk vår, med grunnerverv, arkeologiske utgravinger og bompengegrunnlag. Her kommer en kort status fra oss på prosjektet, før vi pakker sekken, setter på solhatten og tar ferie.

Vegvesenet inngår avtaler med grunneiere

— Selv om koronasituasjonen har påvirket hvordan Statens vegvesen kan utføre sitt arbeid, går grunnervervsprosessen langs den nye E18-strekningen mellom Retvet og Vinterbro som planlagt.

Nå rigger vi oss til på Nygårdskrysset

— Planleggingen av prosjektene E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen er nå kommet så langt at vi rigger oss til på Nygårdskrysset.

Midlertidige anleggsområder i Spydeberg

— I forbindelse med oppgradreringen av fv. 128 og gang- og sykkelveien gjennom Spydeberg sentrum, legges plan for midlertidige anleggsområder ut på høring. Områdene blir tilbakeført etter at hovedarbeidene er gjennomført. Berørte bes gi innspill til planen.