Statens vegvesen setter nå arbeidet med planlegging og grunnerverv for prosjektet E18 Retvet-Vinterbro på pause.

Ås kommunestyre sa i forrige uke et klart nei til delfinansiering av strekningen E18 Retvet-Vinterbro med bompenger. Kommunestyret i Nordre Follo gav uken før tilslutning til samme spørsmål.

Statens vegvesen har de siste årene jobbet med forberedende arbeider for prosjektet E18 Retvet-Vinterbro basert på vedtatt reguleringsplan fra 2016. Dette arbeidet omfatter blant annet grunnerverv og planlegging samt at prosjektet har finansiert arkeologiske utgravninger i den planlagte veglinjen.

Vedtaket i Ås kommunestyre innebærer imidlertid at Statens vegvesen ikke lenger kan gå videre med jordskifte/grunnerverv. Vegvesenet har derfor stanset alt pågående arbeid med planlegging og grunnerverv. Unntaket er de arkeologiske utgravningene ved Askjum som går som planlagt etter ferien.