Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Faglige grunnlag for behandling av delvis bompengefinansiering av E18 Retvet-Vinterbro er nå sendt Ås og Nordre Follo kommuner og Viken fylkeskomme.

Statens vegvesen har sendt sitt faglige grunnlag for politisk behandling av delvis bompengefinansiering av E18 Retvet-Vinterbro til kommunene Ås og Nordre Follo og Viken fylkeskommune.
Statens vegvesen har sendt sitt faglige grunnlag for politisk behandling av delvis bompengefinansiering av E18 Retvet-Vinterbro til kommunene Ås og Nordre Follo og Viken fylkeskommune. Illustrasjon: Asplan Viak

I tillegg til at Vegvesenets faglig grunnlag for delvis bompengefinansiering er sendt til behandling i kommunene Ås og Nordre Follo og til Viken fylkeskommune, har Vegvesenet også sendt det på høring til Indre Østfold kommune.

Nedskalert prosjekt og endret bompengeopplegg

Våren 2020 sendte Vegvesenet sitt første forslag til bompengefinansiering til lokalpolitisk behandling. Bompengesaken ble den gang ikke vedtatt i kommunene, og Statens vegvesen har jobbet videre med både planleggingen av prosjektet og med løsning for bompengeinnkrevingen. Prosjektet E18 Retvet-Vinterbro er etter det blitt nedskalert og forslaget til bompengeopplegg som nå sendes til politisk behandling er endret.

Byggestart for prosjektet er uavklart

Vegvesenet peker i oversendelsesbrevet på at prosjektet er prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan 2022- 2033. Men etter at denne ble lagt fram, er budsjettrammene for Statens vegvesen strammet inn. Neste rullering av NTP er skjøvet fram ett år og vil gjelde for perioden 2025-2036. 

Statens vegvesen advarer i brevet om at det er usikkert når utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro kan starte opp, ettersom dette avhenger av samferdselsbudsjettet og revisjonen av Nasjonal transportplan og hvordan dette prosjektet prioriteres. I det faglige grunnlaget for bompengesaken har Statens vegvesen forsøkt å ta hensyn til usikkerheten. Dette er blant annet gjort gjennom å skyve gjennomføringen av prosjektet og innfasingen av statlige midler i finansieringsplanen ut i tid og ved å øke bompengeandelen noe.  

-Hvis det fattes lokalpolitisk vedtak om delvis bompengefinansering av E18 Retvet-Vinterbro, vil prosjektet være klart for gjennomføring dersom det blir prioritert i neste NTP. Det er imidlertid en risiko for at prosjektet ikke blir prioritert i Nasjonal transportplan, skriver Statens vegvesen.

Last ned