Prosjektet går ut på å bygge ny motorveg mellom Riksgrensen og Vinterbro. Utbyggingen skal bedre trafikksikkerhet, spesielt gjennom reduksjon av de mange alvorlige møteulykkene.

Vi er nå inne i siste fase, og planlegger byggingen av etappe 9, strekningen E18 Retvet-Vinterbro.

E18 Retvet-Vinterbro

Prosjektets hovedmålsetting

Prosjektet er delt opp i 9 parseller. Kun én (E18 Retvet-Vinterbro) gjenstår.

De viktigste målsettingene med prosjektet er:

  • Økt trafikksikkerhet, spesielt en nedgang i de mange alvorlige møteulykkene. 
  • Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet. 
  • Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikken ledes utenom byer og tettsteder. Slik unngår en også at denne trafikken havner i konflikt med lokaltrafikken.

Eksisterende E18 vil inngå i lokalvegsystemet, men knyttes til nye E18. Total lengde er ca. 70 km.

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Indre Østfold, Marker, Ås, Nordre Follo
Fylker:
Viken
Lengde:
70 km
Omfang:
Ca. 70 km totalt
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

E18 Vinterbro–riksgrensen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Anleggsrigg: Kongeveien 231, 1407 Vinterbro

Kontakter

Anne-Grethe Nordahl

Prosjektleder
Telefon:
97 13 83 86
E-post:

Mary-Ann Breisnes

Delprosjektleder
Telefon:
48 04 07 33
E-post:

Sist oppdatert: