Det er et mål å oppnå bedre trafikksikkerhet, spesielt en reduksjon i de mange alvorlige møteulykkene.

Prosjektet går ut på å bygge ny motorveg mellom Riksgrensen og Vinterbro. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motorveg med forbikjøringsfelter, fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler. Vi er nå inne i siste fase, og planlegger byggingen av strekningen Retvet-Vinterbro.

Prosjektets hovedmålsetting

Prosjektet er delt opp i 9 parseller. Kun én gjenstår.

De viktigste målsettingene med prosjektet er:

  • Økt trafikksikkerhet, spesielt en nedgang i de mange alvorlige møteulykkene. 
  • Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet. 
  • Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikken ledes utenom byer og tettsteder. Slik unngår en også at denne trafikken havner i konflikt med lokaltrafikken.

Eksisterende E18 vil inngå i lokalvegsystemet, men knyttes til nye E18. Total lengde er ca. 70 km.

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Indre Østfold, Marker, Ås, Nordre Follo
Fylker:
Viken
Lengde:
Ca. 55 km (gjennom Østfold)
Omfang:
Ca. 70 km totalt (inkl Akershus)
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
13,35 milliarder. Kostnaden for ny E18 gjennom Østfold: 6,35 mrd kr Kostnaden for ny E18 gjennom Akershus: 7 mrd kr

E18 Vinterbro–riksgrensen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Anleggsrigg: Kongeveien 231, 1407 Vinterbro

Kontakter

Anne-Grethe Nordahl

Prosjektleder
Telefon:
97 13 83 86
E-post:

Mary-Ann Breisnes

Delprosjektleder
Telefon:
48 04 07 33
E-post:

Cecilie Foss

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
93 41 39 93
E-post:

Sist oppdatert: