Et godt gravetak med en 14 tonns elektrisk gravemaskin markerte at anleggsarbeidene på den største entreprisen på etappe 1 av E18 Vestkorridoren er i gang

Anleggsarbeidet på Fornebukrysset-Strand ble formelt gravd i gang ved hjelp av en 14 tonns elektrisk gravemaskin
Anleggsarbeidet på Fornebukrysset-Strand ble formelt gravd i gang ved hjelp av en 14 tonns elektrisk gravemaskin Foto: Dagrunn Husum

Entreprisen er ikke bare den største på E18 Lysaker-Ramstadsletta (kontraktssum 4,6 mrd. kroner).
-Det er komplekst puslespill som skal på plass med mange brikker som skal legges. Og jobben skal det skal vi gjøre på en sikker måte og på en måte som tar hensyn til omgivelsene våre, sa prosjektsjefsjef Tom Hedalen på markeringen av anleggsstarten.

Entreprise E102 Fornebukrysset-Strand omfatter blant annet bygging av 2,3 kilometer ny E18 mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. Store deler av europavegstrekningen skal legges under bakken, enten som del av Høviktunnelen eller Stabekklokket. I tillegg inngår byggingen ny vegforbindelse til Fornebu (Vestre lenke), hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand samt endrirnger i tilstøtende lokalvegsystem med gang sykkelveger. Rundt 60 større og mindre konstruksjoner og tekniske bygg skal på plass før denne delen av E17 Lysaker-Ramstadsletta står ferdig i overgangen 2029/2030

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Konserndirektør  i Skanska, Stein Ivar Hellestad og ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh er klar for første tak med gravemaskinen på E102 Fornebukrysset-Strand
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Konserndirektør i Skanska, Stein Ivar Hellestad og ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh er klar for første tak med gravemaskinen på E102 Fornebukrysset-Strand Foto: Dagrunn Husum

 

80 prosent av massene skal gjenbrukes

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland var  i sin hilsen særlig opptatt av de ambisiøse målene og kravene til bærekraft som er satt på denne entreprisen.
- Kontrakten med leverandør Skanska slår fast at anlegget skal oppnå karakteren «Excellent» i Breeam Infrastructure (klassifiseringssystem som dokumenterer omfanget av bærekraftsarbeid for infrastrukturprosjekter). Blant annet skal 80 prosent av massene fra anlegget skal gjenbrukes, noe som innebærer at det aller meste av betong, asfalt og andre masser skal kruses og brukes på nytt. Skanska har også forpliktet seg til å redusere prosjektets klimaavtrykk med ytterligere 10 prosent sammenlignet med Vegvesenet sine krav, sa vegdirektøren.

- Dette anlegget skal i Breeam Infrastructure oppnå karakteren Excellent. Blant annet skal 80 prosent av massene på anlegget gjenbrukes, poengterte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland
- Dette anlegget skal i Breeam Infrastructure oppnå karakteren Excellent. Blant annet skal 80 prosent av massene på anlegget gjenbrukes, poengterte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Foto: Dagrunn Husum

Rykker stadig nærmere

Ordfører Lisbeth Hammer Krogh pekte på at anleggsstarten innebærer at vi rykker et stort steg nærmere dagen da store deler av E18 er plassert under bakken og det er på plass en ny veiforbindelse til Fornebu. _
- Vestre lenke og Fornebubanen en absolutt forutsetning for å kunne bygge ut 11000 nye boliger og 30 0000 nye arbeidsplasser på Fornebu. Dere som er her i dag er med på å sikre grunnlaget for en boligbygging uten sidestykke, sa hun til frammøtte tilhørere fra Vegvesenet, Skanska og rådgivere.  

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh
Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh Foto: Dagrunn Husum

Alle skal trygt hjem

En stolt konserndirektør, Stein Ivar Hellestad viste til at Fornebukrysset-Stand er Skanskas fjerde kontrakt på E18 Lysaker-Ramstadsletta. Han understreker at sikkerhet også i dette prosjektet skal spille hovedrollen.
- Det skal være sikkert for oss som jobber her, de mange som har hus her, alle som sykler, alle som går, for skoler og for alle andre som ferdes nær anleggsområdet. Vårt mål er; alle skal komme trygt hjem, understreket han.

Konserndirektør i Skanska Norge AS, Stein Ivar Hellestad
Konserndirektør i Skanska Norge AS, Stein Ivar Hellestad Foto: Dagrunn Husum
Emil Randbo fra Marthinsen og Duvholt styrte spakene i gravemaskinen som markerte anleggsart på E102 Fornebukrysset-Strand
Emil Randbo fra Marthinsen og Duvholt styrte spakene i gravemaskinen som markerte anleggsart på E102 Fornebukrysset-Strand Foto: Dagrunn Husum